TRANSPARÈNCIA

Curs 2019-2020

Quota material Educació Infantil: 90€

Quota material Educació Primària: 75€


En aquesta escola, no es fa un pagament únic per sortida. A mesura que es realitzen les diferents sortides i tallers, es fa el pagament pertinent. 

L'alumnat que cursa 4t de primària i 6è de primària realitzen colònies amb una durada de 3 dies. 


ECONOMIA

Liquidació exercici econòmic 2019

Pressupost exercici econòmic 2020

Modificació pressupostària 1: Realitzada el 6 de maig de 2020 i aprovada pel Consell Escolar el 25 de maig de 2020.

1 comentari: